• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

sil66

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

 

   

ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการ สพป.พล.เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และมอบหมายให้คณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 13 ชุด นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่ม ได้ประเมินความพร้อมของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ