• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

sil66

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

   วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาศึกษา ของสถานศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคละ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ