• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

sil66

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

การประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3

 

ระหว่างวันที่ 10-11คุลาคม 2566 นางสาวณัชชนิฐา พุ่มชุม นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ นางบุญส่ง ศิริมงคล และนางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ได้รับมอบหมายจากประธานเขตตรวจราชการที่ 17 ให้เป็นคณะกรรมการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ และโรงเรียนบ้านลาดคื้อ

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ