• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

 

10 พ.ค.65 ดร.วินัย ปานโท้  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ ดร.อุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมคิดพาทำนำคณะครู ผู้บริหารเครือข่ายพรหมพิราม 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ