• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565

   

  

  5-6 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการการจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.พยอม วงษ์พูล สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ