• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2024 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 

PLK3 Traning Online

  ระบบการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครู

 

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

 

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มอบหมายให้นายชัยชนะ สระทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สื่อการสอน

ข่าวการศึกษา