• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

  วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2566 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมรอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ