• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

 

   เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ให้กับครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ และนำผลการใช้มาเขียนรายงานในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนได้ 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ