• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

 

     24-25 เม.ย.2566 ท่านยศภัค จรัสศุภชยา ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมมังคละ สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ