• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 3 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

 

      21-22 มกราคม 2566 ศน.ณัฐพร  พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.นราภรณ์  สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ของโรงเรียนในโครงการ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ทีมหนุนเสริมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 3 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ