• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ห้องส้วมดีมีมาตรฐาน

 

   ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  คณะศึกษานิเทศก์  สพป.พิษณุโลก เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินห้องเรียนคุณภาพ และห้องส้วมดีมีมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 อำเภอ เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และความปลอดภัย

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ