• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2024 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 

PLK3 Traning Online

  ระบบการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครู

 

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ

พัฒนาครูเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5

 

   วันที่ 2  ธันวาคม 2565 นางณัฐพร  พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธนัฐฐา เบี้ยจั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สื่อการสอน

ข่าวการศึกษา