• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2024 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 

PLK3 Traning Online

  ระบบการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครู

 

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัย สพฐ.

   ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565  นางสาวเมธารัสธิ์  วิจิตรเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางสาวจันจิรา  อุ่นไพร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และ ดร.อุมาพร  ปานโท้  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัย รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการใช้สารเสพติด  ซึ่งจัดโดยสำนักนวัตกรรม  สพฐ.

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สื่อการสอน

ข่าวการศึกษา