• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2024 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 

PLK3 Traning Online

  ระบบการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครู

 

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ

จัดทำคู่มือนโยบายฯและแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

 

   23-25 พ.ย.2565 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมประชุมจัดทำคู่มือนโยบายฯและแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 โดยขับเคลื่อนคุณภาพ 4Q ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ  และนักเรียนมีคุณภาพ  

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สื่อการสอน

ข่าวการศึกษา