• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

policy book

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

ส่งบุคลากรย้ายไปปฏิบัติงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2

   
   
   
   

 

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองสมาน เวียงปฏิ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เดินทางไปส่ง นางสาวขจีพันธ์  เสือขำ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีท่านรองอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m