• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

เยี่ยมสนามสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้น ป.1

 

 

   2 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Read Test : RT) โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียน ตชด. โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดสอบ และในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้ดำเนินการภายหลัง ตามแนวทางที่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบแล้ว

    

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ