• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครบรอบ 100 ปี

 

      26 ก.พ. 2565 ดร.อุมาพร  ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.ประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ