• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

policy book

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก

   

 

     16 มกราคม 2565 นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันครู ครังที่ 66 พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยบุคลากรรับรางวัลคุรุสดุดี ได้แก่ นายสนิท ประหา  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  ดร.บุศรินทร์ ใจวังโลก  ศน.ณัฏฐ์ชุดา  วงศ์พันธ์  และรางวัลพระพฤหัสบดี ได้แก่ ดร.วินัย  ปานโท้

 

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m